Als school vinden we het belangrijk om kinderen vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met onze leerlingenraad “The Wings”. Met onze leerlingenraad willen we onze leerlingen “de vleugels” geven, waarmee ze ook zelf zeggenschap krijgen en activiteiten kunnen organiseren binnen de school.

 

De leerlingen van The Wings vergaderen 6 keer per jaar met de directeur. Hierbij is ook een ouder van de ouderraad en/of medezeggenschapsraad aanwezig.

Gedurende het schooljaar organiseert The Wings een aantal activiteiten voor alle kinderen van de school.

In het schooljaar 2017-2018 heeft The Wings voor alle groepen een gastles georganiseerd, een lipdub opgenomen tegen pesten en een spelletjesmiddag georganiseerd. Tevens hebben we in dit schooljaar de naam en missie van de leerlingenraad bedacht.

 

In het schooljaar 2018-2019 zitten de volgende kinderen in de leerlingenraad:

  • Anouska (groep 5)
  • Robin (groep 4-6)
  • Koen (groep 6)
  • Praise (groep 7)
  • Robin (groep 8)
  • Hidde (groep 8)