Onze visie

We gaan op De Wingerd uit van een aantal kernwaarden die de basis, de pijlers, van ons onderwijs zijn. Wij streven ernaar om die kernwaarden in al ons dagelijks handelen terug te laten komen.  Onze kernwaarden zijn:

Warmte en betrokkenheid: Wij willen op een respectvolle manier met elkaar omgaan; waardering hebben voor elkaar; betrokken zijn, ons geborgen voelen in de gemeenschap die we met elkaar vormen.

Meer dan alleen maar leren: Naast het leren lezen, schrijven en rekenen, willen we alle kinderen brede ontwikkelingskansen bieden. We streven ernaar dat we met elkaar samenwerken, maar ook stimuleren we de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij onze leerlingen.    

Ruimte bieden voor verschillen: We vinden het belangrijk om eigenheid te respecteren, gebruik te maken van specialismen, het zelfbewustzijn te stimuleren, maar we proberen ook ‘passend onderwijs’ te bieden voor alle leerlingen van De Wingerd.

Samenhang: Wij zijn onderdeel van de samenleving. Kinderen ontwikkelen zich niet in losse vakgebieden en daarom streven wij ernaar alles in samenhang te laten verlopen.

We vinden het belangrijk dat ieder kind, via een ononderbroken leer – en ontwikkelingsproces, kennis en vaardigheden kan verwerven, die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een samenleving die multicultureel is. Wij willen dit verwezenlijken door:

Het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen

Kinderen uitdaging te bieden om zich breed te ontwikkelen.

Het onderwijs te richten op zowel emotionele- als verstandelijke ontwikkeling. Maar ook op het ontwikkelen van creativiteit, sociale-, culturele- en lichamelijke vaardigheden.

Een goed contact te onderhouden met de ouders.

Kinderen zowel te laten samenwerken als hun zelfstandigheid te ontwikkelen.

Kinderen ruimte bieden om ontdekkend te leren.

Gezamenlijk vieren.

De betrokkenheid bij de wereld om ons heen te stimuleren.

Het bieden van een basis voor die vorm van voortgezet onderwijs, die past bij het niveau van het kind.

0
Kinderen
0
Teamleden
0
Klassen

Ons bestuur: Scholengroep Katholiek Onderwijs (SKO)

Onze school behoort tot de Scholengroep katholiek Onderwijs. Ons bestuur telt 28 scholen, die verspreid zijn over o.a. Almere, Lelystad, Dronten, Swifterbant, Harderwijk en Biddinghuizen.

De scholengroep staat voor goed, eigentijd onderwijs.

De scholen worden actief ondersteund door een stafbureau dat gehuisvest is in Lelystad. Deze ondersteuning is o.a. gericht op de onderwijskwaliteit, personeelszaken, leeropbrengsten en de financiën.

De directeur is integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit op de school en geeft hier samen met het team invulling aan. De leerkrachten, intern begeleider en directeur zijn de eerste aanspreekpunten voor leerlingen en ouders.

 

Via http://skofv.nl/ vindt u meer informatie over ons bestuur.