KBS de Wingerd

Basisschool KBS de Wingerd bestaat inmiddels 50 jaar en is door de jaren heen een begrip geworden in Biddinghuizen. Momenteel telt onze school ongeveer 225 leerlingen, die verdeeld zijn over 9 groepen.

Binnen onze school hechten we veel waarde aan een veilige en ontspannen sfeer voor alle kinderen. Het is mooi dat ouders, kinderen en leerkrachten dit ook als één van onze kwaliteiten benoemen. We verzorgen ons onderwijs vanuit een vaste en duidelijke structuur, die de kinderen veel rust en duidelijkheid biedt.

We vinden het belangrijk om kinderen te activeren en het onderwijsaanbod betekenisvol te maken voor alle kinderen. Dit doen we o.a. door de inzet van coöperatieve werkvormen en diverse activerende ICT toepassingen. Hierbij hebben we voor alle basisvakken, zoals rekenen, taal, lezen en spelling een aanbod op 3 niveaus; hiermee sluiten we zo goed mogelijk aan op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

We zijn trots op de betrokkenheid van ouders bij onze school. Veel activiteiten worden mogelijk gemaakt door de actieve inzet van onze ouderraad en andere vrijwillige ouders. Ook de inbreng en betrokkenheid van leerlingen vinden wij erg belangrijk; dit is o.a. terug te zien in onze leerlingenraad “The Wings”.

Ouders, die op zoek zijn naar een school met een gezellige sfeer en goede leeropbrengsten, zijn van harte welkom bij ons op school.

U kunt een afspraak maken bij onze directeur en hij laat u dan graag onze school zien!

No Tweets available. Login as Admin to see more details.

WAT DE OUDERS ZEGGEN