KBS de Wingerd

Basisschool KBS de Wingerd bestaat inmiddels 50 jaar en is door de jaren heen een begrip geworden in Biddinghuizen. Momenteel telt onze school ongeveer 225 leerlingen, die verdeeld zijn over 9 groepen.

Binnen onze school hechten we veel waarde aan een veilige en ontspannen sfeer voor alle kinderen. Het is mooi dat ouders, kinderen en leerkrachten dit ook als één van onze kwaliteiten benoemen. We verzorgen ons onderwijs vanuit een vaste en duidelijke structuur, die de kinderen veel rust en duidelijkheid biedt.

We vinden het belangrijk om kinderen te activeren en het onderwijsaanbod betekenisvol te maken voor alle kinderen. Dit doen we o.a. door de inzet van coöperatieve werkvormen en diverse activerende ICT toepassingen. Hierbij hebben we voor alle basisvakken, zoals rekenen, taal, lezen en spelling een aanbod op 3 niveaus; hiermee sluiten we zo goed mogelijk aan op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.

We zijn trots op de betrokkenheid van ouders bij onze school. Veel activiteiten worden mogelijk gemaakt door de actieve inzet van onze ouderraad en andere vrijwillige ouders. Ook de inbreng en betrokkenheid van leerlingen vinden wij erg belangrijk; dit is o.a. terug te zien in onze leerlingenraad “The Wings”.

Ouders, die op zoek zijn naar een school met een gezellige sfeer en goede leeropbrengsten, zijn van harte welkom bij ons op school.

U kunt een afspraak maken bij onze directeur en hij laat u dan graag onze school zien!

17 uren geleden

Vanavond lopen we, ter nagedachtenis aan onze juf Manon, met t team mee tijdens de #lichtjesparade #SamenloopvoorHoop De zakken die door team, ouders en kinderen gemaakt zijn staan al klaar langs de route @kbsdeWingerd @SKOfv https://t.co/gVgqNmigL6

2 dagen geleden

Het idee voor ons #openuurtje is bedacht door onze leerlingenraad #TheWings Iedereen heeft er zichtbaar van genoten @kbsdeWingerd @SKOfv https://t.co/dkhnckvE2I

2 dagen geleden

Vandaag waren er heel veel ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s te gast tijdens ons #openuurtje Wat een gezelligheid @kbsdeWingerd @SKOfv https://t.co/RNLb4jetVH

6 dagen geleden

Vandaag hebben de kinderen aan elkaar gepresenteerd wat ze hebben geleerd tijdens de muzieklessen van @123_ZING @kbsdeWingerd @SKOfv https://t.co/QSpHVHYMxF

WAT DE OUDERS ZEGGEN