Onze school bestaat inmiddels ruim 50 jaar en is door de jaren heen een begrip geworden in Biddinghuizen.
Het is inmiddels dan ook heel gewoon geworden dat zoveel kinderen onze bijzondere school bezoeken en bezocht hebben.

De term gewoon staat voor het regulier basisonderwijs waar onze school toebehoort.
Als katholieke school zijn we tevens ook een school, die onder het bijzonder onderwijs valt.

Als school besteden wij veel aandacht aan voor ons hele gewone dingen.
– Elkaar helpen en ondersteunen
– Goed samenspelen en samenwerken
– Jezelf kunnen zijn en je mening mogen geven
– Samen plezier beleven in het leren
– Nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden verwerven
– Begeleiding op maat bieden aan alle kinderen
– Vertrouwen hebben in elkaar en ons met elkaar verbonden voelen.

Het zijn allemaal aspecten die binnen onze school als gewoon gezien worden en daarmee heel duidelijk aanwezig en voelbaar zijn.

Als team werken we gericht aan al deze aspecten; dit doen we o.a. door:
– het vertrouwen dat we onze leerlingen geven
– de hoge verwachtingen die we van kinderen hebben
– de manier waarop we kinderen activeren
– de betekenisvolle context waarin we de lesstof aanbieden
– de positieve wijze waarop we onze leerlingen stimuleren.

Door aan al deze “gewone dingen” op bijzondere wijze aandacht te besteden creëren we een open en positieve sfeer, die door alle geledingen enorm wordt gewaardeerd.

Als school werken we gericht aan de ontwikkeling van alle kinderen. Dit doen we door het onderwijsaanbod betekenisvol te maken en alle kinderen optimaal te activeren. Hiervoor maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en diverse activerende ICT toepassingen. Dit maakt het leren afwisselend voor de kinderen en bijzonder uitdagend.

Voor alle basisvakken, zoals rekenen, taal, lezen en spelling verzorgen we een aanbod op 3 niveaus; hiermee sluiten we zo goed mogelijk aan op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen.
Ieder kind wordt op deze wijze voldoende uitgedaagd en ondersteund.
Deze specifieke afstemming zorgt ervoor dat we kinderen optimaal begeleiden en dat we als school bijzondere leeropbrengsten behalen.

Naast deze stevige basis m.b.t. de basisvakken vinden we het ook belangrijk om een breed aanbod te verzorgen binnen onze school. Dit realiseren we o.a. door het gebruik van een digitale muziekleerlijn, het talentencircuit, de gymlessen en sporttoernooien, onze vieringen en de vele excursies, activiteiten en workshops die we organiseren en bezoeken.
Zo krijgen de kinderen inzicht in hun interesses en ze worden zich bewust van hun talenten.

Binnen de Wingerd is het heel gewoon dat we allemaal onze bijdrage leveren.
De inzet van de kinderen, ouders en leerkrachten zorgt ervoor dat we ons allemaal betrokken voelen bij de Wingerd. Het is echt onze school!
Ouders leveren hun bijdrage in allerlei activiteiten en ondersteunende werkzaamheden, daarbij beschikken we over een actieve en betrokken ouderraad en MR.
De kinderen kunnen deze bijdrage o.a. leveren in onze leerlingenraad, The Wings. Zij organiseren jaarlijks een aantal activiteiten voor alle kinderen op school.

Kortom: Zoekt u een school waar uw kind echt gezien wordt en waar alle kinderen op bijzondere wijze ondersteund en geactiveerd worden?
Een school met goede leeropbrengsten; waar ieder kind zich in een veilige en positieve sfeer optimaal kan ontwikkelen?
Dan nodigen we u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op onze school.
Dit kan door contact op te nemen met onze directeur.

WAT DE OUDERS ZEGGEN