We beschikken als school over een actieve en zeer ervaren ouderraad. De ouderraad vervult een belangrijke rol bij de organisatie van diverse activiteiten. Hierbij valt te denken aan:

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Pasen
 • Schoolreisjes en schoolkampen
 • Eindfeest

 

Daarnaast draagt de penningmeester van de ouderraad zorg voor het innen van de ouderbijdrage en de verantwoording van de besteding van deze gelden. Jaarlijks stelt de penningmeester een financieel jaarverslag hiervoor op.

 

De ouderraad bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit 8 ouders:

 • Borm√© Bosma (voorzitter)
 • Wendy Dijkhuis (penningmeester)
 • Debbie Lankhuijzen (Secretaris)
 • Nadine Krabbedijk (Notulist)
 • Floris Nap
 • Gerwin Dirkzwager
 • Cynthia Akkermans
 • Helma van Woerkom

 

Mocht u vragen hebben voor de ouderraad, dan kunt u die via OR@kbswingerd.nl melden.