Als school vinden we het belangrijk om een goede en directe communicatie te hebben met alle ouders/verzorgers. De directeur verstuurt wekelijks een nieuwsbrief, waarin u geïnformeerd wordt over activiteiten, die hebben plaatsgevonden en/of op korte termijn plaatsvinden. In de nieuwsbrief staan ook de jarigen van de betreffende maand en de kalender van die maand opgenomen. De Nieuwsbrief wordt via Parro verstuurd naar alle ouders/verzorgers.

Mocht u de nieuwsbrief niet goed ontvangen dan kunt u dit doorgeven aan directie@kbswingerd.nl