Vroeger was het heel gebruikelijk dat leerkrachten allerlei briefjes meegaven waarop zij om hulp en/of  materialen vroegen. Ook werd op deze wijze het huiswerk vaak gecommuniceerd. Tegenwoordig kan dit op een veel efficiëntere wijze en wij maken daarvoor als school gebruik van de app Parro.

Alle nieuwe ouders/verzorgers ontvangen aan het begin van het schooljaar een mail van de leerkracht met daarin een duidelijk stappenplan om een account aan te maken. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Binnen Parro wordt door de leerkrachten allerlei informatie gedeeld met de ouders/verzorgers. Ook worden er geregeld leuke berichten en foto’s geplaatst waardoor u een goed beeld krijgt van hetgeen in de klas geleerd en beleefd wordt.