We werken op de Wingerd met een uitgebreid, digitaal leerlingvolgsysteem. Dit systeem heet Parnassys. Binnen dit systeem brengen we de ontwikkeling van uw kind in kaart en ook de schoolrapporten worden vanuit dit systeem gegenereerd.

Als ouder krijgt u bij inschrijving een speciale code, waarmee u toegang krijgt tot de ouderportal van dit systeem. Binnen de ouderportal kunt u o.a. de toetsresultaten van uw kind inzien en u inschrijven voor de tien minutengesprekken.

Bij vragen en/of problemen kunt u via l.boelens@kbswingerd.nl en d.wijkhuijs@kbswingerd.nl terecht bij Lars Boelens en/of Dionne Wijkhuijs.