Vroeger was het heel gebruikelijk dat leerkrachten allerlei briefjes meegaven waarop zij om hulp en/of  materialen vroegen. Ook werd op deze wijze het huiswerk vaak gecommuniceerd. Tegenwoordig kan dit op een veel efficiëntere wijze en wij maken daarvoor als school gebruik van de app Klasbord.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt iedere ouder/verzorger een brief van de leerkracht met daarop een unieke code om gratis lid te worden van Klasbord. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Binnen Klasbord wordt door de leerkrachten allerlei informatie gedeeld met de ouders/verzorgers. Ook worden er geregeld leuke berichten en foto’s geplaatst waarmee u een goed beeld krijgt van hetgeen in de klas geleerd en beleefd wordt.