Als school hebben we veel aandacht voor de ontwikkelingen van uw kind. Uiteraard is het van belang dat we deze ontwikkeling ook tijdig met ouders/verzorgers bespreken. We hebben als school een aantal momenten, waarop we met u in gesprek gaan over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast hebben we ook een aantal andere momenten in het jaar, waar we u willen informeren over de werkwijze in de groep en de speerpunten en ontwikkelingen binnen de school.

We kennen als school de volgende contactmomenten:

  • Informatieavond
  • Tienminutengesprekken
  • Oudercaf√©
  • Kijkavond
  • Jaarvergadering OR/MR/School